3 maart 2020 Innovatie
Door Edmund Sedney
3 maart 2020 Innovatie

Eén BI team is niet genoeg Doe er gewoon twee!

In ons vorige artikel hebben we duidelijk gemaakt dat de BI ondersteuning die je gewend bent vooral betrekking heeft op Business Monitoring en een beetje op Business Insights. Dit is niet te combineren met de ondersteuning van innovatie en flexibiliteit, wat nodig is om te groeien in de volwassenheid van Business Analytics. Om te kunnen groeien is een andere manier van werken nodig die vooral gericht is op het snel behalen van resultaat. Let er daarbij wel op dat het niet te verwarren is met Agile werken, dat is weer iets heel anders.

* Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen omtrent Business Analytics. Lees hier het vorige artikel.

Twee teams, twee invalshoeken

Wat je nodig hebt om te kunnen groeien in de volwassenheid van Business Analytics is een BI Maintenance Team (in het vervolg BIT te noemen) voor de bestaande BI ondersteuning. Daarnaast vormt zich een team wat zich concentreert op de innovatie en flexibiliteit: het BI Innovation Center (in het vervolg BIC te noemen). Deze twee teams zullen een volledig andere manier van werken hebben, waar ook andere verantwoordelijkheden en skills aan gekoppeld worden.

Bij het BIT is continuïteit en betrouwbaarheid erg belangrijk. Alles wat zij leveren moet voldoen aan de governance die van toepassing is. Voor het BIC zijn alle opties open, zij willen immers een doel bereiken en niet beperkt worden door de bestaande oplossingen en structuren.

Bimodal IT

Ook de vraagstukken die de verschillende groepen behandelen zijn divers. Projecten en opdrachten bij het BIT zijn duidelijk te beschrijven, waardoor ook het gewenste resultaat concreet te benoemen is. Projecten van het BIC zijn veelal onduidelijk voor wat betreft het resultaat. Deze projecten zullen vaak het karakter hebben van ‘learning by doing’ en kunnen we classificeren als data-labs. Ook kun je hierbij denken aan data-science activiteiten.

Maar hoe kunnen we die twee werelden met elkaar combineren? Eén van de passende manieren hiervoor is het toepassen van Bimodal IT (lees er hier meer over). Recent onderzoek toont aan dat inmiddels 40% van de CIO’s het Bimodel IT-model van Gartner hebben omarmd.

Het BIC zal gebruik maken van Mode 2, terwijl het BIT Mode 1 zal hanteren. Toch is er een samenwerking tussen de twee teams, de twee modes. Het kan immers de bedoeling zijn dat de uitkomst van een traject van het BIC zo succesvol is dat het structureel moet worden aangeboden. Dan zal de ontwikkeling, inclusief resultaat, worden overgedragen naar het BIT. Zij kunnen er dan voor zorgen dat het resultaat op een structurele wijze wordt geïncorporeerd in de regulieren IT processen en systemen om het vervolgens beschikbaar te stellen. Zo’n wijziging kan tot gevolg hebben dat de bestaande governance moet worden aangepast.

In de tussentijd kunnen de afnemers van hetgeen binnen het BIC project (de sprint, Mode 2) is opgeleverd, hiervan gebruik blijven maken totdat het BIT klaar is met het leveren van de benodigde ondersteuning (Mode 1). Op deze wijze kan de organisatie zowel de bestaande diensten blijven verlenen, met de kwaliteit en beschikbaarheid die men gewend is, als ook de volgende stap maken in de volwassenheid van Business Analytics en daarmee de benodigde flexibiliteit bieden.

Incore Solutions adviseert klanten op dit gebied en kan helpen om ook uw organisatie op deze manier in te richten en de volgende stap te maken in het effectiever en efficiënter maken van uw IT. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek hierover.

Edmund Sedney Managing Director