Privacy verklaring

In deze verklaring willen we graag vertellen hoe en waarvoor we persoonsgegevens verzamelen en wat we doen om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Als we het in deze verklaring hebben over we, wijons of onze dan bedoelen daarmee Incore Solutions in Zeist. Als we het hebben over je of jouw dan hebben het over  de bezoeker van deze website. Het kan voorkomen dat een deel van de informatie wat technisch/juridisch is. We leggen alles natuurlijk zo duidelijk mogelijk uit maar mochten er toch vragen zijn, dan kun je deze aan ons stellen via e-mailadres: privacy@incoresolutions.com.

Welke persoonsgegevens worden verzameld
We verzamelen op twee verschillende manieren persoonsgegevens:

Bij contactmomenten
Als je contact met ons zoekt slaan we ook een kleine hoeveelheid data op. Afhankelijk van de gekozen contactmogelijkheid kunnen wij een naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en/of ip adres bewaren. Deze data wordt enkel gebruikt om terug te kunnen koppelen als dat van toepassing is.

Gedurende klantrelatie
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren en worden door ons bewaard conform de wettelijke voorschriften.

Hoe lang bewaren wij deze persoonsgegevens
Wij houden ons aan de wettelijk geregelde bewaartermijnen.
Bij wet heeft u recht op vergetelheid wat betekent dat wij gegevens niet onnodig mogen bewaren.

Recht op inzage, wijziging of verwijdering en overige rechten
Tevens heeft iedereen het wettelijk recht op inzage en rectificatie van de gegevens die wij van een persoon in ons bezit hebben. Voor zover mogelijk voldoen wij aan verzoeken om inzage, wijziging, beperking of verwijdering van persoonsgegevens. Het verwijderen van persoonsgegevens is een recht vanuit de AVG, maar wij hebben tevens te maken met wetgeving ten aanzien van bewaarplicht van gegevens en die wetgeving gaat voor. Tevens heeft iedereen het recht uw toestemming in te trekken en ons te verzoeken de door ons verwerkte persoonsgegevens over te dragen. En uiteraard kan iedereen bij discussie omtrent persoonsgegevens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht het voldoen aan verzoeken kosten met zich meebrengen voor ons of de sub-verwerker dan kunnen wij die kosten in rekening brengen. Een verzoek kan per email ingediend worden: privacy@incoresolutions.com.

Waarvoor gebruiken wij deze persoonsgegevens
We verzamelen of gebruiken persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren toestemming hebben verkregen.

Wij maken soms gebruik van derden bij de uitvoering van onze diensten en activiteiten.
Ook kunnen wij soms op grond van wettelijke voorschriften verplicht worden, gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Indien deze derden daarbij toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens afdoende worden beveiligd en uitsluitend voor de beoogde doelen worden gebruikt. In geen geval verkopen wij persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door jouw verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Ieders gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra en op servers van ons verwerkt en opgeslagen. Onze werknemers zijn wettelijk en contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren. Deze verplichting leggen we ook contractueel op aan derden die door ons worden ingeschakeld bij het uitvoeren van onze diensten en activiteiten.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op de computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Cookies maken sites gemakkelijker in gebruik. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kunt blijven of dat ieders voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Wij kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies geef je eerst toestemming. Voor technisch noodzakelijke en analytische hoeven wij wettelijk geen toestemming te vragen. Je kunt toestemming voor cookies altijd intrekken door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt je vinden in de Help-functie van uw browser.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Incore Solutions. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Wij raden aan om voor het gebruik van andere websites de privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contact
Vragen over het privacy beleid van deze website kunnen per post gesteld worden, t.a.v. de afdeling privacy, of per e-mail via privacy@incoresolutions.com.

Post- en bezoekadres
Bergweg 159
3707 AC Zeist