17 januari 2020 Innovatie
Door Edmund Sedney
17 januari 2020 Innovatie

En dat is ze niet kwalijk te nemen Uw Business Intelligence organisatie KAN het niet!

De groei naar volwassenheid in Business Analytics gaat gepaard met de introductie van flexibiliteit. Iets wat door het bestaan van een Enterprise Data Warehouse niet wordt gestimuleerd. Wij hebben dan ook aangegeven dat er een structurele verandering moet worden ingevoerd binnen de organisatie om Business Analytics in de breedte te kunnen ondersteunen.

* Dit artikel maakt onderdeel uit van een reeks artikelen omtrent Business Analytics. Lees hier het vorige artikel.

Groeien naar Business Metamorphosis

Naarmate we de ondersteuning van Business Analytics willen uitbreiden richting Business Metamorphosis, wordt de wens voor flexibiliteit en innovatie steeds groter. Bij Business Monitoring en -Insights is het duidelijk wat de wensen van de opdrachtgever zijn en welke concrete rapportages en/of analyses gevraagd worden. De Business Intelligence afdeling gaat met de opdrachtgever in overleg, waarna er een duidelijke en concrete beschrijving wordt gemaakt van hetgeen er geleverd gaat worden, hoe dit gaat werken en wat de kosten voor realisatie zijn.

Invulling van vraagstukken

Naarmate je groeit in de volwassenheid van Business Analytics zien we dat de vraagstukken meer en meer bedrijfsmatig worden. Het is niet altijd evident hoe deze vraagstukken zijn in te vullen, waardoor ze al helemaal niet op een A4’tje samen te vatten zijn. Vraagstukken als: ‘wat is de invloed van onze medewerkerstevredenheid op het productieproces?’ of ‘als de klanttevredenheid met 0,5% stijgt, wat is dan de invloed op onze winst?’ worden veelal gesteld. Dit zijn vraagstukken waarbij niet op voorhand duidelijk is welke data wij nodig hebben, welk analysemodel gebruikt moet worden, wat de uitkomst moet zijn, welke software nodig is en ga zo maar door.

Deze vraagstukken vragen innovatie en flexibiliteit. Mag je dat verwachten van een organisatie die altijd beoordeeld is op:

  • Datakwaliteit;
  • Robuustheid van de oplossing;
  • Continuïteit;
  • Bewezen technologie en
  • Herstelbaarheid?

Een innovatieve en flexibele instelling vraagt andere kwaliteiten, het hoeft niet allemaal bewezen en optimaal te zijn. We willen eerst weten of het kan. In het onderstaande schema wordt een inzicht gegeven welke criteria belangrijk zijn bij innovatie/flexibiliteit vs. traditionele ontwikkeling:

Van BI naar BI Innovation Center

Er is een grote discrepantie tussen de criteria die nodig zijn voor innovatie en de criteria die momenteel aanwezig zijn. Waarom verwachten we dan dat de staande BI-organisatie de ondersteuning levert voor de groei op het Business Analytics gebied? We hebben andere kwaliteiten, disciplines en methodes nodig voor de ontwikkeling.

Dit wetende, kunnen we dan niet stellen dat het beter is om de staande Business Intelligence organisatie te optimaliseren voor Business Monitoring/Analyses en de benodigde innovatie apart te positioneren, bijvoorbeeld in een ‘BI Innovation Center’?

Wat we hiervoor nodig hebben en hoe dit kan integreren in de huidige organisatie bespreken we in het volgende artikel.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op!

Edmund Sedney Managing Director