31 maart 2020 Innovatie
Door Jelle Minnema
31 maart 2020 Innovatie

Datavisualisatie presenteert data op een adequate en eenvoudige manier Datavisualisatie is geen hype, maar een noodzaak bij datagroei

In deze artikelenserie geven we randvoorwaarden waarmee het mogelijk is om de enorme groei van data het hoofd te kunnen bieden in organisaties. In eerdere artikelen hebben we centralisatie van de data, het automatiseren van processen en het opleiden van medewerkers als belangrijke randvoorwaarden genoemd. In dit artikel willen we het hebben over het op een adequate en eenvoudige manier representeren van de enorme hoeveelheden data.

Van rapportage naar inzicht

Nog niet zo lang geleden waren het met name rapporten en lange lijsten die werden geproduceerd om de data van de organisatie te tonen en inzichtelijk te maken. Met de enorme groei aan data wordt het ‘uitlijsten’ van data steeds minder relevant, behalve wanneer het gaat om aggregaties van en high-level inzichten in de data.

Gelukkig zijn er anno 2020 veel hulpmiddelen op de markt die de gewenste inzichten in de grote hoeveelheid data goed kunnen weergeven. Bovendien kan de informatie op een manier worden weergegeven die aansluit bij de verschillende niveaus en beleving van de diverse gebruikers.

Deze hulpmiddelen laten gebruikers focussen op de (voor hen) belangrijkste informatie en zetten veelal ook aan tot acties die genomen kunnen en/of moeten worden om bijvoorbeeld een negatieve trend om te buigen.

Datavisualisatie

Zo wordt er tegenwoordig veelal gesproken over datavisualisaties in plaats van rapportage en het gebruik van dashboards. In de hulpmiddelen die deze visualisaties mogelijk maken, kunnen eindgebruikers verschillende gegevens(bronnen) met elkaar relateren en op die manier tot nieuwe inzichten komen. Gebruikers gaan als het ware op ‘ontdekkingstocht’ door de data (data discovery).

Datavisualisatie is de grafische weergave van de informatie en data binnen de organisatie. Door het gebruik van visuele elementen zoals diagrammen, grafieken en kaarten bieden datavisualisatietools een toegankelijke manier om trends, uitschieters en patronen in data te zien en te begrijpen. In de wereld van big data zijn datavisualisatietools onmisbaar voor het analyseren van de enorme hoeveelheden data en informatie en het maken van data gestuurde beslissingen.

Data storytelling

Door de substantiële toename van data wordt visualisatie een steeds belangrijker tool om wijs te worden uit de zee van data die dagelijks worden gegenereerd. Datavisualisatie helpt bij het vertellen van een verhaal door de data in een vorm te gieten die gemakkelijker te begrijpen is en de trends en uitschieters laat zien. Een goede visualisatie vertelt een verhaal, haalt de verstoringen uit de data en laat de bruikbare en direct toepasbare informatie zien. Dit wordt ook wel ‘data storytelling’ genoemd.

Belangrijk hierbij is dat er een goed begrip is van de betekenis van de data, zodat bij de interpretatie ervan de goede conclusies worden getrokken. Er dient dus een goed (meta) data management te zijn ingericht om op een gecontroleerde en consistente manier conclusies te trekken uit de data.

In een volgend artikel in deze serie schrijven wij over het vergroten van samenwerking tussen medewerkers en teams. Blijft u ons volgen?

Incore Solutions heeft veel ervaring met het adviseren over en het implementeren van oplossingen voor het beter inzichtelijk maken van data in organisaties. Wij doen dat onafhankelijk van leveranciers en leveren een op uw situatie toegespitst advies en oplossing. Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact met ons op.

Jelle Minnema Sales Manager