3 december 2018 Innovatie
Door Edmund Sedney
3 december 2018 Innovatie

Innovatie Wie zorgt voor innovatie?

Van welke afdeling binnen de organisatie mag je innovaties verwachten? We definiëren innovatie voor deze casus op de volgende manier;

‘Innovatie is het proces waarbij een idee of uitvinding wordt vertaald in een product of dienst dat waarde creëert of waarvoor klanten willen betalen. Om een innovatie genoemd te kunnen worden moet een idee geproduceerd kunnen worden tegen economische kostprijs en moet het aan een specifieke behoefte voldoen. Innovatie bevat een bewuste toepassing van informatie, verbeeldingskracht en initiatief om meer of andere waarden af te leiden van middelen, en omvat alle processen waardoor nieuwe ideeën worden gegenereerd en omgezet in bruikbare producten. In het bedrijfsleven komt innovatie vaak tot uiting wanneer ideeën door het bedrijf worden toegepast om verder te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klanten.’

Zoals we in ons vorige artikel ‘Data, het nieuwe goud’ al schreven, is het bij veel bedrijven zo dat de IT-afdeling van mening is dat zij sturend zijn op het gebied van innovaties, soms zelfs bepalend. Echter zien wij vaak dat IT juist een rem op de innovaties kan zijn en zeker niet altijd een stimulator is. Innovatie moet gedreven worden vanuit de kern van de organisatie. Dan weet je wat er nodig is om bij te dragen aan bedrijfsdoelstellingen. IT moet de helpende hand bieden bij het uitwerken van het concept en idee, het technisch ondersteunen. Het probleem waar men vaak tegenaan loopt, is dat IT niet is ingericht om snel, impulsief en vrij van het heden te kunnen werken. Hun ervaring is eigenlijk de grootste rem.

De ontwikkeling van iets nieuws is een zeer creatief proces waarbij het proces, de uitkomst en de kaders onduidelijk zijn. Het draait om uitproberen en bij een negatief proces opnieuw beginnen. Op voorhand weet niemand precies waar de oplossing ligt, maar heeft iedereen het doel om iets te ontwikkelen wat in productie kan gaan. Dit is eigenlijk alles wat IT tot op heden nog niet heeft kunnen of mogen doen. Van IT werd verwacht om stabiliteit, continuïteit  en betrouwbaarheid te bieden. Om deze reden wil IT nog steeds graag van tevoren alle mogelijke problemen en uitdagingen blootleggen. Om innovaties te realiseren zijn hele andere kwaliteiten belangrijk. Het is dus niet meer voor de hand liggend dat er, op het gebied van innovatie, een sturende rol is voor IT. IT zou moeten faciliteren en niet beperkt moeten worden door de huidige infrastructuur.

Eigenlijk is de functie van de IT-afdeling in het proces rondom innovaties veranderd in data-leverancier. De ontwikkeling en realisatie van innovaties zouden gescheiden van de IT gedaan moeten worden. Organisaties zouden datateams moeten opstellen, waarin de kern van het bedrijf en de IT beide vertegenwoordigd zijn. De doelstelling zou  moeten zijn om te ontdekken en te leren.. De staande IT-organisatie wordt pas weer betrokken als de innovatie succesvol is gebleken en in productie moet worden genomen.

Bij Incore Solutions kunnen we bedrijven helpen om hierin te groeien of beter te worden. Neem dus zeker contact met ons op als u hierin wilt verbeteren.

Edmund Sedney Managing Director