16 november 2018 Innovatie
Door Edmund Sedney
16 november 2018 Innovatie

Innovatie Werkt jouw data al voor jou?

Vol bewondering kijken we naar bedrijven die hun data gebruiken om nieuwe mogelijkheden te spotten, nieuwe bedrijfsmodellen te creëren en bedrijfsprocessen te optimaliseren.

Laten we Uber als voorbeeld nemen. Op basis van data bepaalt Uber dynamisch de prijs van een ritje met de taxi. De mogelijkheden van analytics worden optimaal door Uber gebruikt. We noemen dit Business Metamorphosis. Dit wordt gezien als de ultieme optimalisatie en integratie van ‘Analytics’ in een organisatie. De sterke mate van integratie zorgt ervoor dat organisaties in staat zijn winst te behalen op gebruikspatronen van klanten, producten en de markt. Om bij Business Metamorphosis uit te komen moeten er eerst een aantal andere stappen genomen worden. In de afbeelding hieronder wordt dat duidelijk weergeven.

Business Monitoring

Bij Business Metamorphosis wordt de data ‘Intellectual Property’ (IP) voor de organisatie. Veel organisaties staan nog aan het begin van de maturity curve, waarvan de eerste ‘’Business Monitoring’’ is.

Business Monitoring moet goed geborgd zijn in de organisatie en is vaak het platform dat gebruikt wordt voor verslaglegging, controles en de (wettelijk) vereiste rapportages. De verantwoordelijkheid van het Business Monitoring platform ligt bij de IT-afdeling. Zij zijn verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid en beschikbaarheid van de informatie. Gelukkig is dit iets waar IT-afdelingen een ruime ervaring in hebben en in excelleren. In veel gevallen gebruikt de organisatie het Business Monitoring platform ook om op basis van de geleverde informatie beslissingen te nemen over de nabije toekomst. Dit op basis van de aanwezige kennis en expertise. Het is mogelijk om deze kennis te borgen in het platform om er zodoende voor te zorgen dat het platform suggesties geeft over te nemen acties en stappen. Het platform wordt op deze manier meer proactief waardoor je aankomt bij de volgende stap, Business Insights.

Business Insights

Naast het kijken in het verleden, kan de data ook verklaren wat er is gebeurd; dit noemen we “Business Insights”. Hier begint de data dus al voor een organisatie te werken. Vanaf deze stap in de volwassenheid verandert Analytics van Hindsight (‘terugkijken’) naar Foresight Analytics (‘vooruitkijken’).

Business Optimization

Een volgende stap is dat op basis van de data/gebeurtenissen, de bedrijfsprocessen automatisch worden bijgestuurd. Dit gebeurde in de vorige stap nog handmatig. Aan de hand van data kunnen verbeteringen daadwerkelijk worden doorgevoerd en worden de processen een stuk efficiënter en effectiever.

Business Monetization

Bij Business Monetization, worden nieuwe bedrijfsprocessen gecreëerd op basis van data. Denk bijvoorbeeld aan cross- en upsell bij een tele-salesafdeling middels een interactief verkoopscript of het voorspellen van benodigd onderhoud van machines, waardoor uitval van deze machines voorkomen kan worden. Het gaat hier dus om het kapitaliseren (monetization) van de beschikbare data.

Business Metamorphosis

De ultieme stap is het veranderen, vernieuwen of het compleet nieuw vormgeven van alle business processen van een bedrijf. Een voorbeeld is de wasmachine-fabrikant die – omdat de wasmachines tegenwoordig via wifi verbonden zijn met internet – heel veel te weten kan komen van het gedrag van zijn klanten. Deze klanten kende de fabrikant voorheen helemaal niet, want die kopen hun wasmachine niet rechtstreeks bij de fabrikant maar via de witgoed-specialisten. Door deze data kan hij nieuwe services (bijvoorbeeld preventief onderhoud) en zelfs nieuwe producten (reserve- onderdelen, wasmiddelen-abonnement, etc.) gaan aanbieden en verkopen aan deze klanten. Kijk, en dan kun je zeggen dat de data voor je werkt!

Om voorbereid te zijn op de toekomst en je concurrentie een stap voor te blijven, moet je de kennis die je hebt als organisatie (in de medewerkers en data) gaan gebruiken en voor je laten werken. Op die manier kun je nieuwe markten ontdekken.

Edmund Sedney Managing Director