9 juni 2020 Innovatie
Door Edmund Sedney
9 juni 2020 Innovatie

Een organisatie ondersteunen op het gebied van data gestuurd werken Wat als data een product is?

Hoe kunnen we als BI/IT-afdeling een organisatie ondersteunen op het gebied van data gestuurd werken en selfservice, als we blijven volharden in het opleveren van (volledige) informatiemodellen?

Heel eerlijk? Daar is geen selfservice aan te passen! Immers, de interne klant is uitermate beperkt in wat hij kan. Oftewel: niets datagedreven, maar vooral informatiemodel gedreven. Voorgedefinieerd, star en rigide.

Dit leidt tot grote frustratie van de interne klant. Zij krijgen niet wat ze willen op het moment dat zij het gebruiken willen of nodig hebben. Het is tijd voor een paradigm-shift! BI/IT-afdelingen moeten een organisatie hierin ondersteunen. Want als een organisatie datagedreven wil werken, moet zij data als een product gaan zien om deze producten aan te kunnen bieden aan hun interne klant.

Data-componenten

Daarbij hebben we het niet over het rapportagemodel wat ze opleveren, maar data-componenten (producten). Bijvoorbeeld het product ‘klant’ of het product ‘order’. Door gebruik te maken van deze producten kan de interne organisatie zelf zorgen dat ze de juiste informatie op het juiste tijdstip in gebruik kunnen nemen.

Waarom adopteert de BI/IT organisatie dan niet een ‘open-data platform’, zoals de overheid dat momenteel insteekt? Een dergelijk platform kun je immers ook binnen jouw eigen organisatie gaan opzetten, met de juiste focus op het opleveren van producten die duidelijk beschreven en vindbaar zijn.

Productontwikkelingsafdeling

Om dat te realiseren is het nodig om de ontwikkeling van BI (zoals we dat in de IT-branche gewend zijn) om te gooien en de huidige governance los te laten. Je moet de ontwikkeling meer gaan beschouwen als een productontwikkelingsafdeling. We ontwikkelen data-producten, maar doen ook research en development. Zoals bij elk bedrijf dat producten ontwikkeld. We hebben grondstoffen en halffabricaten, maar ook eindproducten. De eisen voor de verschillende onderdelen zijn echter anders.

Ons huidige governancemodel is afgestemd op de oplevering van een eindproduct, zijnde een informatiemodel. Het bevat geen halffabricaten, grondstoffen en/of andere bijproducten. Alles wat wordt opgeleverd moet voldoen aan de eisen die er gesteld worden aan het eindproduct. Daarmee is het niet mogelijk om andere (tussen)producten op te leveren. Het gevolg hiervan is dat de organisatie ervaart dat oplevering van de gewenste informatie, door de BI/IT afdeling, een lange doorlooptijd heeft en weinig flexibel is. Dit tot grote frustratie van de interne klant, soms met als gevolg dat ze zelf een initiatief starten om een invulling te geven aan hun informatiebehoefte.

In de komende artikelen zullen wij uitleggen wat het voordeel is om data als een product te zien en ook zo aan te bieden. Het heeft een positieve invloed op de gehele informatievoorziening en de daaraan gerelateerde kosten, herbruikbaarheid, betrouwbaarheid en tijdigheid. Blijf ons dus vooral volgen!

Wilt u hier nu al meer over weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Edmund Sedney Managing Director