4 augustus 2020 Innovatie
Door Jelle Minnema
4 augustus 2020 Innovatie

Data als product Iedereen moet een 'BI catalogus’ hebben

Als we data als een product gaan beschouwen, dan moeten we de hele ontwikkeling van een informatiemodel zien als ‘product development’. In de cyclus van de ontwikkeling van een (eind)product, werken we met grondstoffen, halffabricaten en eindproducten. Een eindproduct kan daardoor heel divers zijn.

Verandering van werken

Als BI ontwikkelaars zijn wij gewend dat een datamart (informatiemodel) het (eind)product is wat we opleveren. Dit is dan ook het enige wat wij opleveren naar onze eindklant. Alle tussenproducten (de grondstoffen en halffabricaten) houden wij voor onszelf. Deze zijn niet beschikbaar voor de (eind)klant. Dit is nu precies waarin het grote verschil ligt.

Indien we data als product willen positioneren, moeten we als uitgangspunt nemen dat alles wat wij gebruiken en ontwikkelen voor hergebruik beschikbaar zal zijn. Oftewel: de (eind)klant krijgt naast de beschikking over de datamart, ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de gebruikte grondstoffen en halffabricaten.

Bedenk wat de impact is

Wanneer we dit toepassen is alles wat we produceren herbruikbaar. Dat stelt hele andere eisen ten aanzien van wat (en hoe) we hetgeen we leveren zullen opleveren. Eisen ten aanzien van de betrouwbaarheid, vindbaarheid, duidelijkheid en kwaliteit. De eindgebruiker moet de beschikking krijgen over een productcatalogus, waarin beschreven is welke producten er beschikbaar zijn. Daarbij moeten we eenduidigheid betrachten. Dat betekent dat we dus geen 20 producten hebben voor klantinformatie, maar één product voor klantgegevens. Daarnaast moet het duidelijk zijn wat de afnemer mag verwachten van het product ten aanzien van de kwaliteit en actualiteit.

Als we data als product willen gaan aanbieden wordt datamanagement en data governance veel belangrijker. Zonder een goede inrichting, gebruik en handhaving van datamanagement en -governance is het niet mogelijk om data gedreven werken te ondersteunen. Een goed voorbeeld hiervan is het opendata portaal ‘Statline’ van het CBS.

Wil je meer weten over het ondersteunen van een data gedreven organisatie? Of ben je benieuwd wat dit voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

Jelle Minnema Sales manager