16 mei 2022 Innovatie
Door Jelle Minnema
16 mei 2022 Innovatie

Data platform als flexibele, maar fundamentele basis Een modern data platform is een absolute ‘must’

Veel bedrijven die wij spreken hebben behoefte aan een flexibele(re) manier om met data binnen hun organisatie om te gaan. Zij ervaren de 'data warehouses' die zij de afgelopen jaren gebouwd hebben als te 'star' en missen de flexibiliteit om snel andere (externe) gegevens aan de data omgeving toe te voegen. Ook het beschikbaar stellen aan nieuwe gebruikersgroepen en deze nieuwe gebruikers, bijvoorbeeld data scientists, in staat stellen om zelf de gewenste inzichten te laten creëren is veelal een gemis.

Fundament als basis

Omdat data voor veel bedrijven een (of soms zelfs dé) belangrijk(st)e asset is geworden, dient de juistheid, volledigheid en toegankelijkheid van deze data te allen tijde gegarandeerd te kunnen worden. Hiervoor is het belangrijk dat het fundament in orde is. Dat wordt binnen een modern dataplatform geborgd.

Binnen Incore Solutions hebben wij een referentie architectuur voor zo’n modern data platform ontwikkeld. Dit kan als basis dienen voor de opzet van een nieuwe data architectuur binnen organisaties. Hierbij is de keuze voor de technologie voor het data platform aan de organisatie zelf, uiteraard kunnen wij daarin adviseren. Ook nieuwe concepten zoals ‘datagedreven werken’ en ‘datamesh’ kunnen op basis van dit platform worden geëffectueerd.

Samen sterk

De implementatie van het nieuwe data platform is bij voorkeur een gezamenlijke inspanning van de organisatie en het team van Incore Solutions. Zo borgen wij een goede kennisuitwisseling en -opbouw, zodat het data platform door de organisatie zelf onderhouden en uitgebouwd kan worden.

Lees hier meer over dit moderne data platform en de FastStart implementatie die wij aanbieden.

Uiteraard komen wij graag met jou in contact als hierover binnen jouw organisatie vragen zijn of wanneer je de discussie hierover wil aangaan over wat dit voor jouw organisatie kan betekenen.

Jelle Minnema Sales Manager