10 januari 2022 Innovatie
Door Jelle Minnema
10 januari 2022 Innovatie

De belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van Business Intelligence Business Intelligence Trends in 2022

Business Intelligence is een waardevol hulpmiddel geworden in zo’n beetje alle organisaties en is daarmee voor veel van deze organisaties onmisbaar. In dit artikel beschouwen we (kort) de belangrijkste trends en ontwikkelingen op het gebied van Business Intelligence voor 2022. Daarnaast delen we ook graag nog de beste wensen voor een mooi en succesvol nieuw jaar!

BI-trends 2022

Uit de veelheid aan lijstjes met trends en ontwikkelingen gecombineerd met onze eigen ervaring bij veel organisaties in de markt, komen wij tot de volgende top 5 van BI-ontwikkelingen in 2022:

1. Datakwaliteit

Datakwaliteit is nog steeds een van de lastigste zaken voor data-analisten wereldwijd. Voor het verkrijgen van de juiste inzichten uit de beschikbare data en het nemen van de juiste beslissingen is een goede datakwaliteit essentieel. Volledigheid, validiteit, uniciteit, consistentie, tijdigheid en nauwkeurigheid zijn enkele van de kenmerken die kunnen worden gebruikt om de gegevenskwaliteit te beoordelen. Beheer van datakwaliteit (of Data Quality Management) is een van de belangrijkste BI-ontwikkelingen en is van cruciaal belang om de risico’s van slechte gegevenskwaliteit – en daarmee mogelijk onjuiste beslissingen – te vermijden. Datakwaliteit helpt dus om het resultaat van alle BI-inspanningen te optimaliseren.

2. Data discovery

In het verlengde van datakwaliteit ligt het proces van data discovery. Door het gebruik van steeds meer data uit een veelheid aan bronnen, niet alleen interne maar ook steeds vaker externe bronnen, wordt de noodzaak om snel inzicht in die data te krijgen steeds groter. Hiervoor zijn (visualisatie) hulpmiddelen beschikbaar om snel inzicht te krijgen. Bijvoorbeeld voor het ontdekken van patronen in de data, het ontbreken van data elementen, de juistheid van en anomalieën in de data te analyseren. Om vervolgens daadwerkelijk actie op te kunnen ondernemen.

3. Geavanceerde analyses en gebruik van AI en ML

Doordat organisaties steeds meer data beschikbaar hebben (big data in data lakes of cloud data omgevingen) en het gebruik van Kunstmatige Intelligentie (AI) en Machine Learning (ML) steeds vaker worden ingezet, worden geavanceerde en voorspellende analyses steeds gebruikelijker. Hierdoor kunnen in een vroeg stadium afwijkingen in het “normale” patroon worden ontdekt (zoals bijvoorbeeld fraude), kunnen op basis van historische gegevens betrouwbare voorspellingen worden gedaan en kan door tekstanalyse-algoritmes de inhoud of het sentiment van grote hoeveelheden teksten worden beoordeeld.

4. Self-Service Business Intelligence

Traditionele business intelligence (BI)-systemen zijn gebouwd rond een centrale data opslag (datawarehouse). Deze gecentraliseerde infrastructuur is onvoldoende toegerust voor de huidige bedrijfsvoering, die altijd en door elke gebruiker toegang tot gegevens vereist. Als gevolg hiervan is het fenomeen selfservice BI ontstaan, waardoor BI-gebruikers meer vrijheid en onafhankelijkheid krijgen als het gaat om gegevenstoegang en de analyse van de gegevens. Met de moderne BI hulpmiddelen is deze self service binnen organisaties aan te bieden. Desondanks is er nog steeds enige terughoudendheid (bij IT afdelingen binnen organisaties) om teveel data/inzicht te decentraliseren. De “democratisering van de data” binnen organisaties dient hiervoor nog verder doorgevoerd te worden. Lees ook hier onze eerdere serie artikelen over self service BI.

5. Augmented Analytics

In het verlengde van het gebruik van AI en ML vinden we een relatief nieuw begrip in de analytics wereld: augmented analytics. We hebben het dan over het automatiseren van de data analyses zelf. Het veelal arbeidsintensieve werk van een data scientist wordt (deels) overgenomen door software gebaseerd op AI en ML. Augmented analytics analyseert automatisch de data om deze op te schonen, te analyseren en om te zetten in inzichten en acties. Het gebruik van deze technologie kan dus helpen om de data te prepareren, inzicht in de data te genereren en helpen om de uitkomsten te verklaren om vervolgens daarop beslissingen te nemen. De voordelen hiervan zijn snellere inzichten met minder inspanning/kosten, betere beslissingen o.b.v. meetbare analyses, betere integratie en een beter begrip van de data in de organisatie. Volgens de leidende marktonderzoekers zal dit mogelijk een ‘disruptor’ worden in de wereld van data analytics.

Verder praten

Bent u geïnspireerd geraakt door de vele mogelijkheden die BI en Analytics ook uw organisatie kan brengen of heeft u vragen of opmerkingen over deze ontwikkelingen? Laat het ons gerust weten. Wij gaan graag hierover in gesprek of helpen u verder te komen binnen uw organisatie met deze ontwikkelingen.

Neem gerust contact op voor een (digitale) kennismaking!

Jelle Minnema Sales Manager