6 juli 2022 Innovatie
Door Jelle Minnema
6 juli 2022 Innovatie

Een goede én terechte vraag Heb ik een datastrategie nodig?

We weten inmiddels allemaal dat organisaties over steeds meer data beschikken. Deze data is belangrijk om datgene wat je doet goed te kunnen (blijven) doen. Dat maakt data een belangrijke voorwaarde om processen binnen organisaties überhaupt te kunnen uitvoeren.

Bovendien kun je – door middel van een goed gebruik van data – diverse voordelen behalen. Voordelen in de vorm van efficiency bijvoorbeeld, door processen sneller en met minder fouten uit te kunnen voeren. Mogelijk kun je die processen zelfs voor een groot deel automatiseren, waardoor je met minder ‘menskracht’ af kunt.

Datagedreven werken

Een veel gebruikte term in deze context is ‘datagedreven werken’, wat verder gaat dan het traditionele ‘datagebruik’. Het biedt immers ook voordelen, doordat de kwaliteit van data wordt verhoogd of doordat je meer data tot je beschikking hebt. Hierdoor neemt de kwaliteit van de beslissingen die je neemt toe, wat weer bijdraagt aan een hogere marge. In het meest ultieme geval kun je hierdoor middels data hele nieuwe businessmodellen (verdienmodellen) bedenken. Zo kun je (extra) marge genereren door dingen te doen die je voorheen nog niet deed of nog niet kon doen, omdat je de juiste data niet had.

Het is dus van belang om te weten welke data je nodig hebt om bovenstaande zaken te kunnen oppakken. Daarvoor moet je allereerst nadenken over de inzet van deze data en er een plan voor maken. Zo’n plan zou de basis kunnen zijn voor een ‘datastrategie’.

Datastrategie

Om tot een goede datastrategie te komen is het belangrijk de beginsituatie in kaart te brengen. Vervolgens kun je bepalen welk doel je met de data in je organisatie wilt bereiken. Een datastrategie is – als het goed is – dus een afgeleide van de organisatie brede strategie.

Een datastrategie is tevens een plan voor de langere termijn, waarin je alle stappen beschrijft om te komen tot een situatie waar helder is welke data je nodig hebt om de gestelde bedrijfsdoelstellingen te behalen. Ook formuleer je hoe je de data beschikbaar, beheersbaar en betrouwbaar aan de organisatie ter beschikking wilt stellen. Data is (of wordt) immers een cruciale waarde in jouw bedrijfsvoering. Daarom moet je kunnen garanderen dat data op het juiste moment in de juiste vorm en kwaliteit beschikbaar is voor gebruikers en processen. Dit is voor iedere organisatie relevant en dus zeker niet alleen iets voor multinationals!

Verleg grenzen, kies een toekomstgericht fundament

Een veelgebruikt hulpmiddel voor analyses als Microsoft Excel zal hierin al snel tekortschieten. In Excel is het lastig om grote hoeveelheden data te verwerken, data op een goede manier te delen en consistente en eenduidige analyses te verkrijgen. Het is van belang om een solide basis (fundament) te leggen, waarmee je ervoor zorgt dat data – nu en in de toekomst – beschikbaar is binnen de gehele organisatie. Als die voorwaarde behaald wordt, staat er een basis waarop goede beslissingen kunnen worden genomen.

Vanuit deze datastrategie kun je vervolgens bepalen wat je nodig hebt om het ideale fundament (data platform) voor jouw organisatie in te richten. Het gaat in dit geval om faciliteiten als data management, data kwaliteit, autorisatie en beveiliging van de gegevens, eenvoudige toegankelijkheid van de data voor alle gebruikersgroepen (van data scientists tot eindgebruikers van rapportages) en nog vele andere variabelen. Op basis van datgene wat je nodig hebt kun je de juiste inrichting van het data platform bepalen en investeren in zaken die je echt gaat gebruiken.

Incore Solutions heeft veel ervaring met het adviseren over een adequate data strategie voor organisaties en het vervolgens inrichten van het daarbij passende data platform.

Neem voor meer informatie hierover gerust contact met ons op. We staan je graag te woord!

Jelle Minnema Sales manager