4 november 2019 Innovatie
Door Edmund Sedney
4 november 2019 Innovatie

Business Analytics is meer dan datawarehousing Business Analytics ≠ Datawarehouse

Als ik met klanten praat over Business Analytics, dan hebben zij het veelal over datawarehousing. Waar komt dit vandaan? Want er is zoveel meer! Een datawarehouse is immers slechts een klein onderdeel in het perspectief van Business Analytics.

Historie

De reden hierachter ontstaat mede door hoe Business Analytics ooit begon. In den beginne was een datawarehouse de oplossing voor het beantwoorden van informatievraagstukken, waar meerdere bedrijfsbronnen voor nodig waren. Dit was in de tijd dat:

  1. informatie binnen de organisatie was verspreid in verschillende transactionele systemen;
  2. de verschillende transactionele systemen allemaal een ander beeld gaven van de werkelijkheid;
  3. hardware duur was, waardoor rapportages de transactionele systemen zo min mogelijk moesten belasten en de levensduur (historie) van data in de transactionele systemen beperkt was (een jaar of korter).

In de afgelopen decennia was het opzetten en initiëren van een datawarehouse booming business! Het was de oplossing voor het realiseren van eenduidige rapportages. Iets wat tot dan toe erg lastig was. Als bijkomend voordeel werd aangegeven dat het meteen een goede oplossing bleek om historie vast te houden, zodat men over meerdere tijdsperiodes kon rapporteren en vergelijken.

Separate rapportage

Dit alles leidde tot het opzetten van een separate rapportage omgeving, je kent de termen vast wel: Enterprise DataWarehouse, one single version of the truth, staging area, ODS, etc. Allen een complexe totaaloplossing die gericht was op de creatie van een rapportage (Business Analytics) omgeving die leidend is binnen de organisatie. Het uitgangspunt daarbij is dat alle rapportages en/of analyses via het datawarehouse worden ingevuld. Voor elk nieuw inzicht (rapportage/analyse) moet het datawarehouse worden uitgebreid. Een complex en arbeidsintensief proces – tot grote ergernis van gebruikers.

Continu proces

Het uitbreiden en aanpassen van het datawarehouse is een continue activiteit. In tegenstelling tot de verwachting dat de informatievragen via een datawarehouse vrij vast zouden zijn, hebben we inmiddels geleerd dat de deze informatievragen juist sterk wijzigen. Het beantwoorden van vragen leidt tot nieuwe vragen en dus vaak ook tot aanpassingen in het datawarehouse.

In het onderstaande Business Analytics Maturity model zie je dat de behoefte aan flexibiliteit toeneemt naarmate de volwassenheid van BI groeit. Het datawarehouse is primair toepasbaar in de stadia van Business Monitoring en eventueel Business Insights.

Is Business Analytics ≠ Datawarehouse?

Business Analytics is dus meer dan een datawarehouse alleen. Een datawarehouse hoeft niet meer de centrale plek te zijn voor informatieverstrekking en/of analyses. Een datawarehouse is te beperkt, te complex en niet toepasbaar in alle fases van de BI volwassenheid. Hoe je de volwassenheid van Business Analytics wél kan ondersteunen? Dat bespreken we in het volgende artikel.

Heb je (in de tussentijd) vragen of behoefte aan een gesprek hierover? Neem dan gerust contact met ons op!

Edmund Sedney Managing Director