4 april 2019 Marketing
Door Jelle Minnema
4 april 2019 Marketing

Marketing Dashboards zijn (weer) hot! En wel hierom..

Dashboards. Ze bestaan al jaren maar worden steeds geavanceerder, uitgebreider en gemakkelijker om mee te werken. Maar er kan meer gedaan worden met dashboards.

Dahsboard4u?

En daarom brengt Incore Solutions een ingericht Dashboard-systeem op de markt. De naam? Dashboard4u. Een dashboard waarbij alle mogelijkheden volledig benut worden. Snel zien of je organisatie nog op koers ligt en waar er zich eventuele problemen voordoen. Het mooie aan Dashboard4u is dat iedereen binnen een organisatie de beschikking heeft over dezelfde informatie en dat de KPI’s voor iedereen helder zijn. Het inrichten van een goed dashboard kan veel tijd kosten, waardoor er weinig tijd overblijft om de daadwerkelijke resultaten te analyseren, zonde! Bij Incore Solutions richten wij ons voornamelijk op het optimaliseren, automatiseren en het verzamelen van de benodigde data, in een daarvoor ingericht model. De data die aan de KPI’s ten grondslag ligt komt vaak uit meerdere bronnen. Dashboard4u brengt al deze bronnen met elkaar in verband, waardoor er op een snelle manier rapportages en inzichten ontstaan. Scheelt een hoop tijd! Het wordt met Dashboard4u eenvoudig om gewenste KPI’s en rapporten te definiëren. En hoe gemakkelijker het is om dit te bekijken, hoe gemakkelijker het wordt om trends en bewegingen vroegtijdig te voorspellen. Op die manier kan er al vroeg worden ingegrepen als prognoses niet in lijn zijn met de verwachtingen.

Bijschaven

Het valt ons vaak op dat dashboards niet optimaal gebruikt worden. Dashboards zijn er namelijk op gericht om te sturen; ze moeten aanzetten tot het ondernemen van acties. Toch zijn er nu veel organisaties die het dashboard alleen gebruiken om inzicht te geven in operationele bedrijfsgegevens; denk aan omzet of het aantal medewerkers. Dashboard4u is ingericht op het daadwerkelijk meten van de doelen van een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de omzet t.o.v. het gestelde omzetdoel en het aantal medewerkers t.o.v. het beoogde aantal medewerkers. Dashboard4u helpt om te bepalen of je als organisatie op de goede koers ligt en waar er eventueel bijgestuurd kan worden.


Geen wondermiddel

Het is natuurlijk niet zo dat door het gebruik van Dashboard4u al je problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het dashboard maakt het proces van het verzamelen en in verband brengen van gegevens gemakkelijker, wat een hoop tijd scheelt en problemen inzichtelijker maakt. Het ondernemen van de juiste acties moet je uiteraard nog zelf doen, maar door Dashboard4u heb je die tijd straks ook. En in onze ervaring helpt een eenvoudig en snel in gebruik te nemen dashboard ook om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Dashboard4u is speciaal ontwikkeld om alle, soms ingewikkelde, data te verwerken en meteen begrijpelijk te maken voor iedereen binnen een organisatie. Op die manier wijzen alle neuzen dezelfde kant op en werkt iedereen met dezelfde ‘waarheid’.

Het kan dus veel gemakkelijker

Alle secundaire bedrijfsfuncties (denk aan HR, Finance, Inkoop of Supply chain) worden standaard in het dashboard meegenomen. Maar het biedt uiteraard ook de optie om dit uit te breiden met gegevens en kengetallen voor bijvoorbeeld het primaire proces binnen een bedrijf.

Wil je meer informatie van ons over Dashboard4u? Neem contact met ons op!

Jelle Minnema Sales manager