1 november 2018 HR
Door Jelle Minnema
1 november 2018 HR

Analytische Business Scan

Een analytische businessscan. Het klinkt als iets ingrijpends, wat het in sommige gevallen ook is, maar het helpt een organisatie wel altijd verder. Bij Incore Solutions zijn we gespecialiseerd in de informatiebehoefte en de datahuishouding van een organisatie.

Wanneer een organisatie (meer) data- en inzicht gedreven te werk wil gaan, is een goede inrichting van de data daarvoor een vooraarde. En daar komt dan die businessscan om de hoek kijken. Een businessscan is een methode waarmee een organisatie grondig kan worden doorgelicht. Een goede businessscan kan antwoord geven op vraag als ‘Waar zitten onze zwakke punten?’, ‘Waar moeten we beginnen met de transformatie?’ en ‘Hoe gaan we om met angst en weerstand?’. Een businessscan is een uitstekend middel om een snel overzicht te krijgen.

Hoe we dat doen?

Wij, bij Incore Solutions, hebben een bewezen efficiënte aanpak die ervoor zorgt dat de datahuishouding van elke organisatie zo goed mogelijk kan worden ingericht. De consultants bij Incore Solutions analyseren op basis van een aantal interviews allereerst de doelstellingen op het gebied van analytics. Zijn er (pijn)punten die opgelost moeten worden? Moeten er onderdelen verbeterd worden? En waar gaat eigenlijk al hartstikke goed? Na deze intake volgen er een aantal vervolginterviews en houden we uitgebreid deskresearch. Op deze manier wordt de gehele organisatie geanalyseerd. Hoe meer we vooraf weten, hoe beter het is.

De aanpak

Als alle doelstellingen, processen en het gebruik van ICT binnen de organisatie in kaart zijn gebracht, wordt de huidige situatie geanalyseerd en komt er een voorstel voor verbetering. Zo’n voorstel voor verbetering maakt onder andere de kansen en bedreigingen waar een organisatie mee te maken kan krijgen zichtbaar. Met dit voorstel ligt er ook meteen een plan van aanpak op tafel waarin staat hoe alle doelstellingen van de organisatie te realiseren zijn. Waardevol, toch?

Even op een rijtje waar onze Analytics Business Scan uit bestaat:

 • Intake
  hier definiëren we het vraagstuk en brengen we alle behoeftes in kaart;
 • Quick Scan en een Deskresearch
  beschrijven van organisatiestructuur, cultuur, stakeholders, processen en doelstellingen;
 • Interview met directie/MT
  we bepalen het beleid, de strategie en de doelstellingen. Ook de gewenste processen en de ICT-toepassingen komen voorbij;
 • Interview met medewerkers
  Uitwerking van Incore Solutions, opstellen van sterkte-zwakte analyse (SWOT), analyse van bestaande en gewenste situatie (GAP) en Plan van Aanpak;
 • Eindpresentatie
  we presenteren al onze bevindingen en stippelen een implementatieplan uit;


Tijdsduur en kosten

De tijdsduur en kosten van een Business Scan zijn per situatie verschillend. De scan kan voor de gehele organisatie worden uitgevoerd maar ook slechts voor een specifieke informatiebehoefte binnen de organisatie of bepaald organisatiedoel. 

Een Analytische Business Scan voor jouw organisatie? Klik hier!

Jelle Minnema Sales Manager